EKOPELL MAX 500-800 KW

Katla tips Lieljaudas katls ar automātisku kurināmā padošanu
Jaudas diapazons 500 – 800 kW
Kontrollera modelis K1PR MAX
Degļa tips UNI MAX
Kurināmais automātiskajā režīma Kokskaidu granulas 6-8 mm., graudaugu sēnalās un mizās līdz 30 mm.
Tērauda marka P265GH ar biezumu – 8-10 mm
Aprīkojums bāzes komplektācijā Kontrolleris K1PR MAX, PID algoritms, interneta vai GSM modulis, nedēļas programmētājs, dzesēšanas sistēma „Apsargs” ar termostatisko vārstu, automātiskas aizdedzināšanas elements
Iespējamās opcijas Pneimatiska dūmgāzes kanālu attīrīšanas sistēma, automātiskas pelnu savākšanas sistēma, istabas temperatūras programmētājs „SPK Lux” ar vadu, un bez vadu versijas, papildus vārstu vadības modulis Defro MZ
Papildus informācija Kurināmā bunkura izvietošana ir iespējamā no abām pusēm, bunkura apjoms var būt izmainīts, pēc pasūtītāja vajadzībām

Apraksts

Lielas jaudas katli EKOPELL MAX no 500 līdz 800 kW,
paredzēti biomasas sadedzināšanai. EKOPELL MAX katlus var kurināt ar kokskaidu granulām 6-8 mm diametrā, kā arī ar graudaugu sēnalām un mizām, līdz 30 mm diametrā.
Kurināmā padeves sistēma sastāv no diviem transportieriem, ar atsevišķu motoreduktoru piedziņu. Starp tiem atrodas viengabala transportieris ar kurināmā iemešanas starpkanālu, aprīkotu ar kurināmā līmeņa devēju, kurš signalizē, ja padeves sistēmā sakrājies kurināmais.
Sistēma papildus nodrošināta pret liesmas pretsitiena ar dzēšanas sistēmu, aprīkotu ar BVTS vārstiem, pievienotiem pie ūdensvada tikla.

Padeves sistēmas laba īpašība ir iespēja uzstādīt augšējo kurināmā transportieri jebkurā stūra konfigurācijā, pret apakšējo transportieri, kas ļauj uzstādīt katlu arī nelielās katlu telpās.

Deglis biomasas dedzināšanai aprīkots ar iebūvētu aizdedzes
elementu, kurš kalpo automātiskai kurināmā iekurināšanai ar karstā gaisa plūsmu. Turklāt tas arī aprīkots ar neatkarīgu primārā un sekundārā gaisa padeves sistēmu. Gaisu piegādā pieplūdes ventilatori, atsevišķi primāram un sekundāram gaisam, bet to darbība tiek regulēta elektroniski. Turklāt deglis aprīkots ar savācējgredzenu, kura uzdevums ir novērst nesadegušā kurināmā izbēršanu pelnu kastē.

EkoPell Max katlus var aprīkot par papildus samaksu ar automātisko dūmgāzes kanālu pneimatisko attīrīšanas sistēmu, un ar automātisku pelnu savākšanas sistēmu konteineros .

EKOPELL MAX katli ir droši un komfortabli ekspluatācijā. Tos raksturo
pašiekurināšanās un autonomā nodzēšana atkarībā no uzdotajiem
parametriem. Ļauj izmantot dažāda veida smalkas frakcijas kurināmo, tajā skaitā lauksaimniecības izejvielu atkritumus.
Lieljaudas katli EkoPell Max atbilst visām pārstrādātā standarta PN-EN 303-5 prasībām.
Katlu konstrukcijas risinājumi nodrošina tīru un ekonomisku kurināmā sadegšanu. Degļa un kurināmā padeves sistēmas tehniskais risinājums EKOPELL MAX katlos pieteikts patenta aizsardzībai Patentu Komitejā.