Tehniska informācija

Šajā sadaļā Jūs varēsiet atrast tehnisko informāciju par katla izmēriem, katlu rasējumus, „Defro” katlu katalogu un reklāmas prospektus, izmantojamo „TECH” kontrolleru funkcijas aprakstu, informāciju par „Defro” katlu būtiskajiem elementiem, informāciju par „Defro” katlu aizsardzības elementiem un par to darbības algoritmu, informāciju par „Defro” katlu papildus aprīkojumu.


tech_rasl1. Katlu izmēri, rasējumi:

 

tehniska_info_2_katalogi2. Produkcijas katalogi:

 

degriis234

3. Defro Degli: